ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “พุทธศิลปกรรม” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 8 ICONSIAM กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ

สนว.ทันตแพทย์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “Novel Challenges in Dental Practice and Research”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

นักศึกษาวิทย์กีฬา มฟล. รับโล่เยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดล 2565

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 14th IEA-SEA meeting & ICPH 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เด็ก มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวด The Monk Studios Animation Contest 2022 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น รางวัล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ