การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Highlight

มฟล. คงความเป็นหนึ่ง 5 ปีซ้อน "มหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในไทย" จาก THE Young University Rankings 2024

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยน้องใหม่แห่งปี หรือ Young University Rankings 2024  ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน 5 ปีซ้อน

สำหรับผลการจัดอันดับนี้มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 5 แห่ง จาก 9 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในกลุ่ม 401-500 ของโลก และเป็นอันดับที่ 16 ร่วมในอาเซียน…

ข่าวและกิจกรรม