สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์

อักษรพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บนพื้นสีทองอักษรย่อ ส. สีแดง และ ว. สีขาว อันเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและความเป็นสิริมงคล

เลข ๘ และ ๙ สีทอง
ประกอบตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นสีทอง เลข ๘ อยู่เหนือคำว่ามหาวิทยาลัย เลข ๙ อยู่เหนือคำว่า แม่ฟ้าหลวง หมายถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ดอกไม้ (ดอกลำดวน)
ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนอย่างต่อเนื่อง


สีประจำมหาวิทยาลัย

สีแดง
หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพ (วันอาทิตย์) ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สีทอง
หมายถึง สีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย


ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกหอมนวล (ลำดวน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum fruticosum Lour.


ลายตุงประดับบนครุยบัณฑิต

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำแถบประดับดอยตุง อันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งมาประดับไว้ที่แถบครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

ในแถบตุงประกอบด้วย

ลายปราสาท
หมายถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ลายหนู
หมายถึง ปีประสูติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2443

ลายพญานาค
หมายถึง สัตว์ที่ปรากฏในศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามตำนานกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์ที่พิทักษ์พระพุทธศาสนา

ลายเสือ
หมายถึง ปีก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับปีขาล พ.ศ.2541