ข่าวราคากลาง

ราคากลางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ เครื่อง

ราคากลางงานประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) ตำบลท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางหุ่นจำลองฝึกการทำคลอด ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง

ราคากลางงานประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการบวมของเท้าในสัตว์ทดลอง (Plethysmometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานซื้อเครื่องฉายแสง (Narrowband Ultraviolet B) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางจ้างปรับปรุงสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น ๒๕ อาคารพีเอสทาวเวอร์ (PS Tower)

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุกลางและซ่อมบำรุงพร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบสุญญากาศ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานซื้อชุดวัดความดันโลหิตสัตว์ทดลองแบบ Non - invasive ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางชุดวัดความดันโลหิตสัตว์ทดลอง แบบ Invasive