ร่วมงานกับ มฟล.

รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม
ประกาศรับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับหัวหน้าหน่วยงาน
MAE FAH LUANG UNIVERSITY NOTIFICATION INVITATION OF APPLICATIONS FOR ACADEMIC POSTS
รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างหน่วยบริการทางวิชาการ-สังกัดสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
ประกาศรับสมัครผู้บริหารตำแหน่งหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน ศูนย์อาหาร ครั้งที่ 1/2566 (หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร, พนักงานแคชเชียร์)
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาเวศน์ ครั้งที่ 1/2566 (พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานจัดซื้อ)
รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาศรมครั้งที่ 1/2566 (พนักงานทำความสะอาด)