ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก และอาหารว่างและเครื่องดื่ม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร โรงอาหาร E2 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ขยายเวลา - โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ผู้ประกอบการบริการร้านอาหารของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ผู้ประกอบการบริการร้านอาหารของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้ ของที่ระลึก และอาหารว่างและเครื่องดื่ม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร กลุ่มอาคาร M-Square ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย