ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034,
โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
อีเมล: pr@remove-thismfu.ac.th
แผนที่ : 


หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ  ​​​​ ​​​​​
127 อ.ปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-0038-9, โทรสาร 0-2679-0038
แผนที่: