รางวัล/ผลงานเด่น

เด็ก มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวด The Monk Studios Animation Contest 2022 

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น รางวัลสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กัปตันเคนชิน พาทีมไตรกีฬา มฟล. คว้ารางวัลการแข่งขัน ตากไตรกีฬา : TAK Triathlon 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง