รางวัล/ผลงานเด่น

ศิษย์เก่า มฟล. ส่งโครงการพัฒนาเกม The Librarian คว้าเงินทุนสนับสนุนธุรกิจกว่า 1,500,000 บาท

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวรางวัล รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ระดับ Senior Fellow

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

MFUconnect

ข่าวย้อนหลัง