รางวัล/ผลงานเด่น

เว็บไซต์ มฟล. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน WCAG ได้รับรางวัล "Thailand Digital Accessibility Award 2023" จาก สดช.

หมวดหมู่ข่าว: imu-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น #หน่วยจัดการสารสนเทศ

มฟล. เข้ารับรางวัล “องค์กรคุณธรรม” และ “บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น