รางวัล/ผลงานเด่น

กัปตันเคนชิน พาทีมไตรกีฬา มฟล. คว้ารางวัลการแข่งขัน ตากไตรกีฬา : TAK Triathlon 2022

หมวดหมู่ข่าว: [HealthSci] ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น รางวัล/ผลงานเด่น #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. รับรางวัลเพชรพระนคร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลการวิจัยเด่น รางวัล/ผลงานเด่น #สำนักวิชาศิลปศาสตร์