ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ เข้ารับรางวัล "ศิริราชเชิดชูเกียรติ"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 – 2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และนวัตกรรม รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดมา

ขอขอบคุณภาพจาก : เพจสาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

  • 3239 ครั้ง
  • #รางวัล #อาจารย์ #สำนักวิชาแพทยศาสตร์ #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง