วนาเวศน์

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย


วนาเวศน์ ที่พักในรูปแบบ Inn on Campus ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 97 ห้อง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น อินเตอร์เน็ต ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม

ติดต่อวนาเวศน์
โทรศัพท์. 0 5391 7899
Facebook  : wanawesbymfu

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย