เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับรางวัลชนะเลิศ “ระบบจัดการจุดฝังเข็ม (MFU Acupuncture)”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรวัฒน์ ปันทะวงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม “ระบบจัดการจุดฝังเข็ม (MFU Acupuncture)” ผลงานการประกวดประเภท Poster Presentation จากงานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Transform with digital transformations” จัดงานโดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ณ อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2566

  • 276 ครั้ง
  • #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน)