ขอแสดงความยินดี นักกีฬาบุคลากร มฟล. คว้า 10 เหรียญ รั้งอันดับ 21 จาก 68 สถาบัน ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดี กับทัพนักกีฬาบุคลากร มฟล. ที่สามารถคว้า 10 เหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” นับเป็นลำดับที่ 21 จาก 68 สถาบันที่ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ โดย 10 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย 5 เหรียญทอง (กรีฑา) 3 เหรียญเงิน (กรีฑา 2 เหรียญ และกอล์ฟ 1 เหรียญ) และ 2 เหรียญทองแดง (กรีฑา)

.

โดยระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ส่งทัพนักกีฬาบุคลากร 52 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนนักกีฬา มฟล. จากชมรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.ชมรมกีฬาฟุตซอลบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2.ชมรมกีฬาแบดมินตันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3.ชมรมกีฬากรีฑาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว 4.ชมรมกีฬาเปตองบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 5.ชมรมกีฬาว่ายน้ำบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 6.ชมรมกีฬากอล์ฟบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยนักกายภาพบำลัดและพนักงานขับรถ

.

รายนามนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล มีดังต่อไปนี้

กีฑา (ประเภทลู่)

1. วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปี หญิง ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ทวีนุต สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปี หญิง ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ทวีนุต สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปี หญิง ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ทวีนุต สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปี หญิง ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ ทวีนุต สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย เหรียญทองแดง ได้แก่ นายอนุชา โกดถา สังกัดส่วนทะเบียนและประมวลผล

6. วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย เหรียญทองแดง ได้แก่ อาจารย์ ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา

7. วิ่ง 3000 เมตร รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย เหรียญเงิน ได้แก่ อาจารย์ ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา

8. เดินทน 3000 เมตร รุ่นอายุ 50-54 ปี ชาย เหรียญเงิน ได้แก่ นายธีรชาติ ปัทมาลัย สังกัดส่วนพัฒนานักศึกษา

9. วิ่ง 4xRace 1.7 km รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายสมนึก ศรีใจ สังกัดส่วนทะเบียนและประมวลผล, นายอนุชา โกดถา สังกัดส่วนทะเบียนและประมวลผล, อาจารย์ ดร. วรเชษฐ์ จันติยะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, อาจารย์ ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา

.

10. กอล์ฟ บุคคลชาย 46-60 ปี เหรียญเงิน ได้แก่ นายสุริยะ สุวรรณ์ สังกัดสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

  • 130 ครั้ง
  • #ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง