Wellness Advisor Training Course

หมวดหมู่ข่าว: หลักสูตรระยะสั้น ข่าวประชาสัมพันธ์


จัดโดยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาสัมพันธ์ บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างน้อย 1 ปี หรือผู้ที่อยากต่อยอดอาชีพที่ปรึกษาด้านสุขภาพในสถานประกอบการ WELLNESS 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Wellness AdvisorTraining Course "หลักสูตรระยะสั้นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ รุ่นที่ 1"


เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 มกราคม 2566 (รับจำนวน 10 ท่าน)


ขอบเขตเนื้อหาการอบรม 150 ชั่วโมง
- Introduction to integrative medicine 
- Common medical conditions
- General medical checkup 
- Physical approaches
- Psychological approaches
- Nutritional approaches
- Herbal medicine
- Functional Medicine
- Aesthetic beauty 
- Health advisor skills


สถานที่อบรม ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตึก PS-Tower ชั้น 25 ถ.อโศกมนตรี ซ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 6 ก.พ.- 17 มีนาคม 2566
อัตราค่าลงทะเบียน 79,000 บาท/ท่าน


สมัครออนไลน์ได้ที่ bit.ly/3VtOFYH
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร bit.ly/3Z62eAT
ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ กำหนดการ https://bit.ly/3GmyUOV


ช่องทางการชำระเงิน ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ)
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 
Line ID : Academic.mfu

  • 4606 ครั้ง