เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น "พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ รุ่นที่ 2"

หมวดหมู่ข่าว: หลักสูตรระยะสั้น ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญ  แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น"พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ รุ่นที่ 2"
หัวข้ออบรม
- พื้นฐานศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
- อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมอง หัวใจและหลอดเลือด
- อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ
- อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
- อาหารและโภชนาการเพื่อการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย


อบรม วันที่ 4 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom


อัตราค่าลงทะเบียน
- Earlybird วันนี้ - 22 พ.ค. 2566 อัตรา 1,500 บาท
- ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป อัตรา 2,000 บาท 


ผู้เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 5 วัน จะได้รับ "ประกาศนียบัตร" จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


สมัครออนไลน์ได้ที่   bit.ly/3GR3wrW
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร   
ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ กำหนดการ   


เปิดรับสมัคร วันนี้ - 29 กรกฎาคม 2566


ช่องทางการชำระเงิน  
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ) ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 
Line ID : Academic.mfu

  • 7120 ครั้ง