ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม ใจบันดาลแรง แรงบันดาลใจ รอบ 2 วันที่ 19-20 มี.ค. 65 นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าเข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

School of Liberal Arts invited to join webinar : Teaching literature to ASEAN university students

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ส่วนจัดหางานฯ เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรม Brighten your profile : ฝึกทำ Resume เพื่อสร้าง Profile ให้โดดเด่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา