ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าเข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ส่วนจัดการทรัพทย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม (MFii)  ร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า  เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่กำหนดแล้วส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 

  • รอบระดับมหาวิทยาลัยชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท
  • รอบ Prototype to Company ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

คุณสมบัติ
- นักศึกษาปัจจุบัน (ตรี โท เอก) หรือ นักศึกษาเก่าจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (กรณี ศิษย์เก่าต้องมีนักศึกษาปัจจุบันร่วมอยู่ในทีมอย่างน้อย 1 คน)
- สมาชิกในทีมไม่เกิน 10 คน
- มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company by GSB Startup
- มีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือมีต้นแบบผลิตภัณฑ์
- ต้องสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทใด ประเภทหนึ่งของธนาคารออมสิน ณ วันสมัคร เช่น บัญชีเงินฝาก, Application MyMo. บัตร VISA, บัตร ATM เป็นต้น

  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 

ผลงานที่ต้องจัดส่ง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
1. ส่ง Clip Video present รายละเอียดธุรกิจ (ความยาวไม่เกิน 3นาที)
2. ส่ง Project Proposal ระบุรายละเอียดผลงานเบื้องต้น และแผนธุรกิจ BMC ไม่เกิน 2 หน้า A4
3. ตรวจสอบการคัดลอกและละเมิดสิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

สอบถามเพิ่มเติม : 
ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ห้อง MI307 ชั้น 3 อาคาร ! - Park ตึก M - Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0-5391-6392 (ทวินันท์ เววา) อีเมล : Tawinan.Mfii@mfu.acth
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 311 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม