ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

นักศึกษามัลติมีเดียรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอุดมศึกษาจากผลงานการประกวดแอนิเมชัน “ออมกับ กอช. มีแต่ได้”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ ผลงานผู้เรียน “หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.” ณ ปฐมาคารนุสรณ์ (M-Square) เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ

เปิดรับสมัครผู้เรียน รุ่น 3 “หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.” เรียนกับศิลปินชั้นครู โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ

นักกีฬาเพาะกาย มฟล. คว้าเหรียญเงิน จากกีฬามหาวิทยาลัย ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

ทีมวิจัยในชั้นเรียน มฟล. คว้ารางวัล “ชนะเลิศ และ Popular Vote” ในงานประชุม SOTL8

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์คว้ารางวัลการอ่านข่าวภาษา Bahasa Indonesia ในงาน UM iFest 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รางวัล