ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับ “รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” ภายใต้จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1. ประเภทนักศึกษาปกติ (ภาคเหนือ) สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
นางสาวกรกนก  เสนาบุตร  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

2. ประเภทนักศึกษาพิการ (ทางร่างกาย)
นางสาวสุจารี  พันธุ์เพียร  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สำนักวิชาจีนวิทยา

 

  • 2054 ครั้ง
  • #สำนักวิชานวัตกรรมสังคม #สำนักวิชาจีนวิทยา #ส่วนพัฒนานักศึกษา