ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญชมนิทรรศการ "พุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565" วันที่ 9 - 30 กันยายน 2566 ณ ชั้น 8 ICONSIAM กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม (BUDDHIST ART MFU) ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล. ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชานวัตกรรมสังคม สำนักวิชาจีนวิทยา ส่วนพัฒนานักศึกษา

ขอแสดงความยินดี บุลลากร มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 จ.อุบลราชธานี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มฟล. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประชุมวิชาการ