ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา บุคคลทั่วไป และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการโครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ (New Regional Tech-based Entrepreneurial Ecosystem Enhancement) แผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups Platform) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

  • ผู้ผ่านการคัดเลือก 3 กิจการจะได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 100,000 บาท 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา บุคคลทั่วไป และวิสาหกิจชุมชน ให้พร้อมต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา และสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

สอบถามเพิ่มเติม
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ห้อง MI307 ชั้น 3 อาคาร Innovation Park ตึก M Square
พิชญา โทร.  0 5391 6930
E-mail. pitchaya.mfii@mfu.ac.th

  • 121 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม