ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการจัดการผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพหลักสูตร 3 หลักสูตร ตามเกณฑ์ของ THE-ICE ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการจัดการ

นศ.นิติศาสตร์-จีนวิทยา คว้ารองชนะเลิศประกวดคลิป Tiktok ต้านยาเสพติด โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชานิติศาสตร์

มฟล. เปิดหลักสูตรปริญาโท 'ธุรกิจเวลเนส' M.B.A. ผู้นำธุรกิจสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ เรียนจบใน 10 เดือน สมัครด่วน!

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)