ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมนักศึกษาอินโดนีเซีย จัดงาน Indonesian Night ประจำปี 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

MFii จัดกิจกรรมเสวนา Startup MFU Startup Talk #3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. จัดสอบแอดมิชชั่นแล้ว รับนักศึกษาไปกว่า 2,500 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญร่วมงาน SALLC Festival วันที่ 2 ก.พ. 60

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. จัดอบรมบุคลิกภาพพนักงาน สู่ความสำเร็จในงานบริการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์