ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเตรียมจัดการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม CBIC2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประชุมวิชาการ

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. แจกกล้าไม้ เนื่องในโอกาสวันทานหาแม่ฟ้าหลวง 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามแผนการดำเนินการประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดรับจิตอาสาเข้าร่วม "กิจกรรมปลูกพรรณไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ" สมัครด่วนถึง 13 พ.ค. 65

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

สนว.การแพทย์บูรณาการ ขอเชิญร่วมส่งบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติ '2nd International Conference on Integrative Medicine 2022'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

มฟล. เปิดตัว 4LOCAL MALL ร้านค้าออนไลน์รูปแบบเสมือนจริง สร้างโอกาสทางการค้าทั่วประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

เคนชิน นศ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มฟล. คว้าอันดับ 1 (Age Group) / อันดับ 2 (Overall) ในการแข่งขันไตรกีฬา Pattana Triathlon Festival 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ