สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเตรียมจัดการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม CBIC2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย (สคท.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Cosmetic and Beauty International Conference 2022 (CBIC 2022)” ภายใต้หัวข้อ “Future of the Next Beauty”  ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด ภายในงานจะได้พบกับนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากในและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ

โดยไฮไลท์ของงานเป็นการให้ข้อมูลเชิงลึกในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเทคโนโลยีความงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น แต่ยังคงไว้ด้วยความปลอดภัย และความยั่งยืนหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

หัวข้อในการประชุม
- Innovative healthy beauty and well-being

- Hemp & Cannabis in cosmetic and wellness.

- Cosmetic active ingredients

- Cosmetic formulations

- Efficacy and Clinical trial tests

- Nanotechnology and Delivery systems

- Beauty technology for wellness

- Others related areas

ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/3IcreOs , http://cbic.mfu.ac.th. 

  • 816 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง #ประชุมวิชาการ