สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. แจกกล้าไม้ เนื่องในโอกาสวันทานหาแม่ฟ้าหลวง 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

    สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้จัดกิจกรรมแจกกล้าไม้เนื่องในวันทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 โดยแจกกล้าไม้ยืนต้น 11 ชนิด ได้แก่ สัก ตะเคียนทอง ยางนา มะค่าโมง พะยอม จามจุรี คำมอกหลวง ราชพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง งิ้ว และแคหัวหมู

    ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนตามลิงก์ QR Code ในภาพ ตั้งแต่วันนี้ – 8 ก.ค. 2565 (แบบประเภทบุคคล และประเภทหน่วยงาน *ตามเงื่อนไขในแบบฟอร์ม)

    ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับกล้าไม้ วันที่ 11 ก.ค. 2565 และ รับกล้าไม้ ณ โรงเพาะขยายพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ วันเวลาตามภาพ

    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5391-7741  และเพจ facebook.com/mfubotanicalgarden

  • 699 ครั้ง
  • #โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา