ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ต่อเนื่องยอดเยี่ยม จากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ต่อเนื่องยอดเยี่ยม ในการประกวดชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดีเด่น จัดโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
นางสาวธัญลักษณ์ ช่างคิด นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ผู้แทนชมรมฯ พร้อมด้วย อาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา ที่ปรึกษาชมรมฯ เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชัชรีย์ ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 

  • 739 ครั้ง
  • #สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์