ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 (สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, สาขาอายุรศาสตร์, สาขาวิสัญญีวิทยา)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 74 ครั้ง