ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566 (สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, สาขาอายุรศาสตร์, สาขาวิสัญญีวิทยา)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1033 ครั้ง