ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมไตรกีฬา มฟล. ทำผลงานเยี่ยม คว้า 5 รางวัลจากการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬานานาชาติ 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด มหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2022 วันจันทร์ที่ 14 พ.ย. นี้ เวลา 15.00 น. ที่อาคาร E4

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

นศ.จีนวิทยา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาจีนวิทยา

สนว.ศิลปศาสตร์ มฟล. ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุม "5th ASLE/ASEAN Ecocritical Conference : POSTHUMAN SOUTHEAST ASIA"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สนว.ทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติทางทันตกรรม : Dental Implant, Esthetic Veneer และ Endodontics

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

MFii เปิดรับข้อเสนอโครงการจากนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า(จบไม่เกิน 5 ปี) เพื่อรับทุน MFU TED YOUTH STARTUP 2023

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม