ห้องสมุด มฟล. ขอเชิญร่วมสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่นักศึกษา ในกิจกรรม “อิ่มนาน...อ่านยาว” ช่วงสอบกลางภาค

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

      ตามที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือ ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรม “อิ่มนาน...อ่านยาว” โดยบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรีให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดและพื้นที่เรียนรู้ M-Learning Space ในช่วงเวลาระหว่างการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 และจะมีกิจกรรมสเปเชียลไนท์ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

     ในการนี้ ศูนย์บรรณสารฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญร่วมให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือในห้องสมุดและพื้นที่เรียนรู้ M-Learning Space โดยการสนับสนุนอาหารว่าง เครื่องดื่ม หรืออื่น ๆ โดยสามารถสนับสนุนหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาววิภาดา ดวงคิด ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ หมายเลขภายใน โทร. 6345 ได้ในวันและเวลาทำการ

  • 1821 ครั้ง
  • #ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา