มฟล. เปิดคอร์สใหม่ล่าสุดสำหรับนักศึกษาใหม่ Digital Learner 101

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ Digital Learners 101 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งด้านทัศนคติ และวิธีการใช้ระบบที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนแบบ Blended Education และส่งเสริมวิธีการเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learners โดยมีเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้

Module 1: Inspiring new learning mindset เป็นบทสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จในชีวิต 2 ท่าน เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learners

Module 2: Get ready for MFU blended learners เป็นการทำความเข้าใจการเรียนการสอนแบบ Blended Education โดยอาจารย์ 4 ท่าน 4 สำนักวิชา 

Module 3: Learning system and apps เป็นคู่มือการใช้ระบบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ให้บริการ ได้แก่ ระบบ LMS, MFU Academy, Google Classroom, Microsoft Teams และแอพพลิเคชั่นสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ Edpuzzle, Classpoint, Canva 

เมื่อเรียนจบคอร์ส ผู้เรียนจะได้ใบประกาศนียบัตร (E-certificate) จากทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยตรง 
เว็บไซต์เรียนคอร์ส Digital Learner 101 สำหรับผู้เรียนและนักศึกษาใหม่ มฟล. 
https://academy.mfu.ac.th/ 
คู่มือการเรียนคอร์ส DL 101 ในเว็บ MFU Academy ตั้งแต่เข้าสู่ระบบไปถึงการได้ประกาศนียบัตร
https://academy.mfu.ac.th/payments/?page_id=4302 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
MLII - MFU Learning Innovation Institute
Email: academy@mfu.ac.th
Line Official: lin.ee/ldzk11B (MFU Academy)
Tel: 053-917897 ต่อ 8081

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 112 ครั้ง