มฟล. เตรียมจัดงาน MFU Coffee Fest 2024 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางกาแฟ เส้นทางความสุข” 15 มี.ค. 67 ที่สุดของนิทรรศการกาแฟครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี สายรักกาแฟต้องห้ามพลาด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดจัดกิจกรรม MFU Coffee Fest 2024 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางกาแฟ เส้นทางความสุข”  ในวันที่  15 มีนาคม 2567 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) 

นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมฯ กล่าวว่า กิจกรรม MFU Coffee Fest 2024 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยนำไปพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในกลุ่มพืชกาแฟอะราบิก้า ตลอดจนพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้สามารถผลิตสินค้ากาแฟที่มีคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการฟาร์มในเชิงธุรกิจ และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาแฟอะราบิก้าของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงตลาดด้วยการจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกร ผู้แปรรูปและผู้จำหน่ายส่งผลให้เพิ่มรายได้และเกิดการจ้างงานทั้งห่วงโซ่อุปทานของกาแฟ 

“ภายในงานพบการจัดแสดงนิทรรศการด้านกาแฟ การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการร้านกาแฟและผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจกาแฟ ที่จะได้ร่วมสร้างประสบการณ์ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปลูกกาแฟ ผู้ขาย ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินการและเกิดการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์”

นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเสวนาทิศทางของธุรกิจกาแฟ ในหัวข้อ ‘Coffee Value Creation 2024 เปิดเทรนด์ สร้างโอกาส เจาะตลาด ยกระดับคุณค่ากาแฟไทย”  โดย Akha Ama, Nine One Coffee และ OMNia Café Roastery พร้อมร่วม Workshop: 1. “กาแฟส้ม” ทำเครื่องดื่มกาแฟผสมน้ำผลไม้รสเปรี้ยวในท้องถิ่น และการเรียนรู้วิธีการชงกาแฟแบบ AeroPress 2. “กาแฟเกี่ยวเครื่องสำอาง” และ 3. Cupping & Sensory กาแฟจากเวที Cup of Excellence Thailand โดย AROMA GROUP การแข่งขันดริปกาแฟ และการประชุมวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยอย่างยั่งยืน” 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
อีเมล fi.mfii@mfu.ac.th
053-916391 (อุษณี,วิทวัส) 
053-916497 (สุวิมล) 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.gle/JuUuDKTzvzFHQVUt6  
 

  • 217 ครั้ง
  • #สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง