สถาบันชาและกาแฟ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Tea and Coffee International Symposium 2024 (TCIS2024)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)(สสปน.) และหน่วยงานภาคี ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกชา กาแฟ ผู้ประกอบการชาและกาแฟ โกโก้ และผู้สนใจ เข้าร่วม "งานสัมมนานาชาติเครือข่ายชา-กาแฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567" (The 2nd Tea and Coffee International Symposium 2024 (TCIS2024))  และการประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่องโกโก้ กาแฟ และชาเอเชีย (The 3rd  International Congress on CoCoa Coffee and Tea Asia.) โดยเป็นความร่วมมือกับ Anhui Agricultural University of China. ภายใต้หัวข้อ “Sustainability and Well-being” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบ 20 ปี ในการก่อตั้งสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การสัมมนาวิชาการและการประชุมดังกล่าวจะเป็นสถานที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประกอบการจากทั่วโลกที่จะได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มทั่วโลก กระบวนการผลิตและนวัตกรรมล่าสุด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงตลาดและการท่องเที่ยวในธุรกิจด้านชา กาแฟ และโกโก้ 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน TCIS 2024 ได้ที่ : https://tcis2024.mfu.ac.th 
กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 

 • Tea Experience : Exploring the UNESCO Awarded East Frisian Tea Culture  โดย Prof. Dr. Hartwig Bohne, President of the European Tea Culture Institute, Berlin, Germany
 •  Coffee Cupping & Sensory  โดย คุณสาโรจน์ อินเทพ, Head Cupping CCL 
 • Famous Chinese Tea Tasting โดย Anhui Agricultural University
 • The Miracle of Enzymes in Coffee & Tea โดย ดร.วลัยพร ทิมบุญธรรม, บริษัท อามาโนะ เอนไซม์ เอเซีย แปซิฟิก จำกัด และคุณดวงกมล ทัพภมาน, บริษัท ซีเอฟ เคม จำกัด
 • Matcha Tasting  โดย Mr. Kazuyoshi NAKAKOJI, President of Ever Green & Company., LTD, Japan และ Director of Chamber Tea Association of Shizuoka Prefecture
 • Cacao Flavor Profiling โดย คุณวัลยาวดี ตั้งจิตร่วมบุญ จาก บริษัท วี.เอ.ที. ซัพพลายส์ จำกัด
 • Smart Creamer Choices: Perfecting Beverage-Creamer Pairing  โดย คุณเอมมิกา กำจาย จาก บริษัท เยียระกานต์ จำกัด
 • Craft Workshop using Green Tea Leaves at Yaizu, Shizuoka โดย Sen no Ito & Nagamine Tea Company, Japan
 • “Natural Dietary Fiber as Texture Modifiers to Enhance Creaminess and Functional Properties of RTD Milk Coffee” โดย Dr. Sasicha Chensom, Regional Sales Representatives, Overseas Division, Taiyo Kagaku Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
 • “Tea Flavor Formation Mechanism during Tea Processing” โดย Prof. Dr. Liang Zhang จาก Anhui Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 • “Chocolate Processing Technology: Its Influence on the Quality Parameters” โดย Dr. Arifin Dwi Saputro จาก Department of Agricultural and Biosystems Engineering, Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย 
 • “A New Era of Coffee Fermentation” โดย Assoc. Prof. Dr. Wanphen Jitjaroen, Coffee Process Innovator, Thailand
 • “Glycosylation of Volatiles and their Roles in Cold and Drought Stress in Tea Plants” โดย Prof. Dr. Chuankui Song จาก Anhui Agricultural University, สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • “Coffee and Microbiota” โดย อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ จากสถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ กลุ่มวิจัย Coffee Quality Research Group ประเทศไทย
 • “Trend of Organic Tea Production in the World” โดย Mr. JoyDeep Phukan, Secretary Tea Research Association, India & Project Manager FAO Organic Project
 • “ASEAN Cocoa Trend” โดย Miss Dini Astika Sari, Executive Vice President Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute, ประเทศอินโดนีเซีย 
 • “ASEAN Coffee Trend” โดย Dr. Luu Ngoc Quyen, Director General of Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute, Vietnam
 • “ASEAN Tea Trend” โดย Mr. Muhammad Akmal Agustira, Director of Tea Research Institute (Cinchona), ประเทศอินโดนีเซีย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน TCIS 2024 ได้ที่ https://tcis2024.mfu.ac.th/registration/

ติดตามข่าวสาร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://tcis2024.mfu.ac.th/ 
สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทรศัพท์ 053-916253 | E-mail: tcis2024@mfu.ac.th

 • 302 ครั้ง
 • #สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง