ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เตรียมความพร้อมสนามสอบ ก.พ. 63 พิเศษ! ผู้เข้าสอบจองห้องพักราคาพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรม SIP & TALK : MFU MEDIA CREATOR MEETUP หัวข้อ ‘Digital Media Trends for the Next Normal’ 30 กค.นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์