มฟล. ขอเชิญร่วมวิ่งในงาน MFU RUN 2022 : รายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และเป็นทุนการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมจัดการแข่งขันเติน - วิ่งการกุสล "MFU RUN 2022" ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ชิงถ้วยรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาทิ ทุนการศึกษาสิรินธร ทุนอาหารกลางวัน ทุนค่าเล่าเรียน 

นายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า 2 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพ การประกอบอาชีพ และชีวิตของผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งผู้ป่วยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดเงินค่ารักษาพยาบาลและทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่องโดยการจัดสรรงบประมาณและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาแหล่งต่าง ๆ

งานเดิน - วิ่งการกุศล เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2561 สำหรับในปี 2565 "MFU RUN 2022" นับเป็นครั้งที่ 3 ของกิจกรรม จึงขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงฤดูกาลที่เชียงรายมีอากาศหนาวเย็นสบายเหมาะกับการเดิน-วิ่งออกกำสังกายเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในอนาคต

งานเดิน - วิ่งการกุศล "MFU RUN 2022" จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลทำสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 5.5 กม. 10.2 กม. และ 21.1 กม. สมัครเข้าร่วมงาน MFU RUN 2022 :  https://race.thai.run/mfurun2022  หรือสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาสัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0 5391 6174

 |   |  531 ครั้ง