มฟล. ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร E-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม พ.ศ. 2566

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2566 ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท ลิงก์การลงทะเบียน https://bit.ly/3HXLipT 
หมายเหตุ
*** กรุณาลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566**
**การอบรมนี้มีใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม
*รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร : 053-197742 (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
หรือ Line : line.me/ti/g/AHGHYuIS2D (การอบรมปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2566)

 |   |  โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  |  119 ครั้ง