สนว.ศิลปศาสตร์ มฟล. ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในการประชุม "5th ASLE/ASEAN Ecocritical Conference : POSTHUMAN SOUTHEAST ASIA"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ Association for the Study of Literature and the Environment in ASEAN (ASLE/ASEAN) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “5th ASLE/ASEAN Ecocritical Conference : POSTHUMAN SOUTHEAST ASIA” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมชาติ รวมทั้งเรื่องแนวคิดหลังมนุษยนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ผู้จัดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือผู้ที่สนใจเขียนงานเกี่ยวกับภูมิภาคนี้มีส่วนช่วยผลักดันให้บทสนทนาด้านแนวคิดหลังมนุษยนิยมไปสู่เวทีระดับโลก

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. จึงขอเชิญส่งร่างงานเขียนเชิงวิชาการ (Proposal for paper presentation) เพื่อนำเสนอในงานประชุม (ภายในเวลา 20 นาที) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ (ไม่จำกัดแค่หัวข้อที่กำหนด)

 • Posthumanist theory and criticism
 • Anthropocene, Chthulucene, Capitalocene, etc.
 • Critical animal and plant studies
 • Multispecies environments and ethnologies
 • Nonhuman and hybrid agencies
 • Posthuman ecopoetics
 • Biosemiotics and interspecies communication
 • Environmental philosophy and ethics beyond the human
 • Environmental justice across species and other boundaries
 • Postcolonial ecocriticism
 • Ecofeminism and queer posthumanisms
 • Monsters, cyborgs, and other hybrids
 • Eco/bioart, environmental film and drama, and other ecomedia
 • Posthuman and postnatural geographies
 • Indigenous and traditional ecological knowledge
 • Non-anthropocentric and unnatural writing
 • Posthuman pedagogies
 • New materialisms and material ecocriticism
 • Toxic embodiment and environmental health
 • Disability and posthumanism
 • Dystopia, utopia, and speculative futures
 • Transhumanisms and human/machine interaction

ผู้สนใจนำเสนอผลงานสามารถส่งบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) ความยาวไม่เกิน 250 คำ พร้อมแนบประวัติส่วนตัวโดยย่อ (ไม่เกิน 100 คำ) มาทาง https://auth.oxfordabstracts.com/?redirect=/stages/3927/submitter 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ไม่รับบทคัดย่อทางอีเมล) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  https://asleasean.mfu.ac.th

หมายเหตุ : ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดงานแต่ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ภาษาอื่นในการนำเสนองานได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้นำเสนอจะต้องส่งบทแปลภาษาอังกฤษของงานเขียนเชิงวิชการให้ผู้จัดล่วงหน้าก่อนวันงาน

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 99 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์