ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นักศึกษา มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

นิติศาสตร์ มฟล. จัดแข่งขันกีฬา “ลูกรพีเกมส์” เชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายนักศึกษานิติศาสตร์ภาคเหนือ

นศ.นิติศาสตร์-จีนวิทยา คว้ารองชนะเลิศประกวดคลิป Tiktok ต้านยาเสพติด โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์”

สนว.นิติศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวัน "รพี" น้อมรำลึก"พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"

นิติศาสตร์ มฟล. – ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หวังร่วมบริการวิชาการชุมชนในด้านกฎหมายเด็ก เยาวชนและครอบครัว พร้อมเสริมประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา

อาจารย์นิติศาสตร์ มฟล. ร่วมประชุมสัมมนาขององค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property ครั้งที่ 18

มฟล. ต้อนรับคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ และติดตามรายวิชา Anti-Corruption

อาจารย์นิติศาสตร์ มฟล. กล่าวถ้อยแถลงการประชุมระดับนานาชาติในนามรัฐบาลไทย

อาจารย์นิติศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระหว่างประเทศ

สำนักวิชานิติศาสตร์จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพี

สมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มฟล. ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัล 3 สาขาประจำปี 2562

ภาคีรักษ์ป่าน่าน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลพื้นที่ต้นแบบบ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน