นักศึกษา มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ส่งทีมนักกีฬาพร้อมทีมสนับสนุน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” หลากหลายสู่สรรสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นเจ้าภาพ

    ทีมนักกีฬาของ มฟล. สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกรีฑาและยูยิตสู ดังนี้

1.นางสาวณัฐกานต์ สัตย์ธรรม นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. วันที่ 30 มกราคม 2567

2.นางสาวปราณปริยา ไวทยกุล นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

    - รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. วันที่ 27 มกราคม 2567

3.นางสาวสิรภัทร หอมนาน นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

    - รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภทจับล็อก บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 63 กก. วันที่ 30 มกราคม 2567

4.MR.Taiki horikoshi นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   - รางวัลรับเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬายูยิตสู ประเภททุ่ม บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 62 กก. วันที่ 31 มกราคม 2567

5.MR.Kenshin Mizushima นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   - รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกรีฑา รายการวิ่ง 10,000 เมตร ชาย วันที่ 31 มกราคม 2567

.

สามารถติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ เว็บไซต์  https://kps.ku.ac.th/nontrigames/

  • 208 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ #สำนักวิชานิติศาสตร์ #สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ #สำนักวิชาการจัดการ