นศ.นิติศาสตร์-จีนวิทยา คว้ารองชนะเลิศประกวดคลิป Tiktok ต้านยาเสพติด โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

นศ.นิติศาสตร์-จีนวิทยา คว้ารองชนะเลิศประกวดคลิป Tiktok ต้านยาเสพติด โครงการ “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์”

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นางสาวกัญญาณัฐ ร่างใหญ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา และ นางสาวศิลป์ศุภา เทพกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมทีม ‘Camp&Pleng’ คว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1” การประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ประเภท คลิป TilTok  ชื่อผลงาน ไม่ลอง ไม่เสพ รับเงินรางวัล 6,000 บาท โดยมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย

   โครงการการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ จัดโดย วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) แบ่งเป็นสองประเภทคือ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น และคลิป TikTok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือยข่ายนักศึกษา ในกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาคเหนือส่งเข้าร่วมประกวด และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทละ 5 ทีม

การจัดการประกวดครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลประเภทสื่อต่าง ๆ ได้แก่

-รางวัลประเภทวีดีโอสั้น

ชนะเลิศ ชื่อผลงาน อย่าลอง วิทยาลัยเชียงราย  ทีม Youth power

รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน ใช้ชีวิตให้คุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทีม me with me

รองชนะเลิศอันดับ 2  ชื่อผลงาน ลองพัง วิทยาลัยเชียงราย  ทีม The first

ชมเชยอันดับ 1  ชื่อผลงาน เวฟ(Vape) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ทีม นักศึกษาพยายาม

ชมเชยอันดับ 2  ชื่อผลงาน วัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด วิทยาลัยเชียงราย  ทีม power five girls

-รางวัลประเภท TikTok

ชนะเลิศ ชื่อผลงาน  ยาเสพติด มีแต่โทษ อย่าคิดลอง! วิทยาลัยเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ 1  ชื่อผลงาน ไม่ลอง ไม่เสพ ไม่ติด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ทีม Camp&Pleng 

รองชนะเลิศอันดับ 2  ชื่อผลงาน ต่อต้านยาเสพติด  วิทยาลัยเชียงราย  ทีม มิตรภาพคือลาบก้อย

ชมเชยอันดับ 1  ชื่อผลงาน  ยาเสพติด วิทยาลัยเชียงราย  ทีม Same name

ชมเชยอันดับ 2  ชื่อผลงาน เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านกับบุหรี่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ทีม Nurse สวย (sing)

....

ข้อมูลจาก 
https://www.facebook.com/ChiangraiCollege

 

  • 2012 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา #สำนักวิชาจีนวิทยา #สำนักวิชานิติศาสตร์