สำนักวิชานิติศาสตร์จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน ณ ห้อง 302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกว่า 60 ทีม

การแข่งขันครั้งนี้ดำเนินการโดยกลุ่มยุวชนนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีอาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ 4 ท่านให้เกียรติเป็นกรรมการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์ อาจารย์ติณเมธ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ณัฐดนัย นาจันทร์  และ อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ ภักดีธรรมะสกุล

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1115 ครั้ง
สำนักวิชานิติศาสตร์