สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ถือกำเนิด เมื่อต้นปี พ.ศ. 2548 จากวิสัยทัศน์ สายตาอันกว้างไกลของท่านอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่มองเห็นกระแสการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านสุขภาพและความงามแห่งภูมิภาคเอเชีย ขณะเดียวกันในก้าวเล็กๆนั้นท่านอธิการบดียังได้เตรียมพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นเพื่อรองรับการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและให้บริการ โดยจะมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยประยุกต์ดำเนินการบำบัดรักษาผู้ป่วยร่วมกันหลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ติดต่อสำนักวิชา


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
0 5391 6821-3
0 5391 6821
health-science@mfu.ac.th
healthsci.mfu.ac.th