ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ท่องเที่ยวเชียงราย เรียนรู้วัฒนธรรม

มฟล. จัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษานานาชาติ

นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ร่วมกิจกรรมทำขนมไทย รู้จักเพื่อนใหม่และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความหวาน

มฟล. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ พาน้องใหม่เที่ยวชมรอบมหาวิทยาลัย

มฟล. จัดกิจกรรมฝึกทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านรสชาติ

มฟล. ชวนนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์

มฟล. จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เตรียมพร้อมก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงาน

มฟล. ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ หวังให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2561

มฟล. ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ชวนนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้ประเพณีไทย

มฟล. จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมเมียนมา สร้างโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม