ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น ทั้งสถานที่สำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและนักศึกษานานาชาติรวมทั้งเพื่อนใหม่ที่มาจากประเทศต่างๆ โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาต่างชาติเข้าใหม่จำนวน 167 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 140 คน และปริญญาโท 27 คน ที่มาจากทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีก 42 คนที่มาจาก 7 ประเทศคือสาธารณรัฐเช็ก ฮังการี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม

     กิจกรรมเริ่มต้นที่อาคารส่วนหน้า นักศึกษาใหม่ได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อพบปะทำความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาใหม่ที่มาจากประเทศต่างๆ เป็นการเบื้องต้น รวมทั้งทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะช่วยดูแล ให้คำแนะนำ และช่วยประสานงานในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษานานาชาติ รวมทั้งนักศึกษาบัดดี้ชาวไทยที่จะช่วยดูแลนักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็นกิจกรรมแคมปัสทัวร์ โดยนำนักศึกษานานาชาติไปรู้จักกับสถานที่สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารเรียนรวม M-Square โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น ระหว่างนี้นักศึกษารุ่นพี่จะสอดแทรกคำแนะนำในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมแนะนำหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น ส่วนทะเบียนและประมวลผล และส่วนพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียน สังคม สภาพแวดล้อม ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อย่างมีความสุข โดยในช่วงค่ำได้มีกิจจกรมงานเลี้ยงต้อนรับเป็นการปิดท้าย โดยมี ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

  • 1674 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ #นักศึกษานานาชาติ