นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ร่วมกิจกรรมทำขนมไทย รู้จักเพื่อนใหม่และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความหวาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Global Relations Division) จัด กิจกรรมทำขนมไทย (Thai Dessert Workshop) เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี 4 ให้แก่นักศึกษานานาชาติที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 จำนวนกว่า 100 คน ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการทำของหวานร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวไทย นอกจากเป็นการสร้างเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติแล้ว ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในสังคมต่างวัฒนธรรม ซึ่งในวันนี้ทุกคนจะได้ฝึกทำกล้วยบวชชีและสังขยาฟักทอง โดยมีทีมนักศึกษาจากชมรมนักศึกษานานาชาติและชมรมมุสลิมเป็นพี่เลี้ยง นอกจากจะได้ชิมรสชาติอาหารที่แปลกใหม่แล้ว ทั้งนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวไทยยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ที่มาจากหลายชาติหลายภาษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมุ่งให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยร่วมกันได้อย่างมีความสุข ด้วยความมีน้ำใจช่วยเหลือเอื้ออาทรกันและกันต่อไป

 |   |  นักศึกษานานาชาติ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  |  1012 ครั้ง