สำนักงานบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ชวนนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้ประเพณีไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม Songkran Festival 2018 หรือประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้อง 304 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีสำคัญของไทยในแบบดั้งเดิม ซึ่งแตกต่างจากสงกรานต์ที่ชาวต่างชาติมักรู้จักแต่เพียงการสาดน้ำ แต่ยังมีกิจกรรมแบบไทยอีกหลายอย่าง เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพลงรำวงสงกรานต์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ลงมือทำขนมหวานของไทยอย่างข้าวต้มมัด ซึ่งจะต้องนำข้าวเหนียว กล้วยน้ำว้า ถั่ว ใส่รวมกัน ห่อด้วยใบตองกล้วย จากนั้นนำไปนึ่งให้สุก ก็จะออกมาเป็นข้าวต้มมัด ขนมหวานของไทยที่มักจะทำกันเฉพาะโอกาสพิเศษหรือในประเพณีสำคัญเท่านั้น และในโอกาสนี้เหล่าคณาจารย์จากสักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ให้นักศึกษาต่างชาติได้ทำการดำหัวและขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เอาฤกษ์เอาชัยสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่แบบไทยๆ

 |   |  สำนักงานบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ  |  1727 ครั้ง