มฟล. จัดกิจกรรมฝึกทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านรสชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชมรมนักศึกษานานาชาติ และ ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฟลวง จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำอาหารไทย (Thai Cooking Class) ในเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายและผัดกะเพราไก่ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ณ ห้อง120 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการทำอาหารไทย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษานานาชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายประเทศ เช่น เมียนมา จีน ศรีลังกา ฝรั่งเศส ซึ่งจะได้เรียนรู้การทำอาหารไทยในขั้นตอนต่างๆ ทั้งการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส การใช้อุปกรณ์ และการปรุงรสชาติในแบบที่ตนเองชื่นชอบ แสดงให้เห็นว่าอาหารสามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้ แม้ว่าแต่ละคนจะชื่นชอบในรสชาติที่แตกต่างแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ  |  1002 ครั้ง