นักศึกษาต่างชาติ มฟล. ท่องเที่ยวเชียงราย เรียนรู้วัฒนธรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม Chiang Rai Discovery 2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 โดยมีนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน มีทั้งนักศึกษาเต็มเวลาปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งทุกคนจะได้ร่วมเดินทางไปชมสถานที่สำคัญภายในจังหวัดเชียงราย ทั้งวิวทิวทัศน์ภูเขาสูงตลอดเส้นทาง ร่วมเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยและพื้นถิ่นล้านนา ทั้งไร่ชาฉุยฟง ไร่แม่ฟ้าหลวง และพระตำนักดอยตุง รวมทั้งชมนิทรรศการ ณ หอแห่งแรงบันดาลใจ เพื่อเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อัญเชิญพระนามมาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ  |  1298 ครั้ง