มฟล. ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องพวงชมพู M-Square โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติให้ข้อมูลและชี้แจงในเรื่องราวต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) เป็นต้น

 |   |  สำนักงานบัณฑิตศึกษา นักศึกษานานาชาติ  |  1255 ครั้ง